Iyengar Yoga Geschiedenis

Hoe is Iyengar yoga ontstaan?

De oudste tekst op het gebied van yoga is van Patanjali (India, 200 - 500 v.Chr.). Patanjali schreef een filosofische tekst: Yoga Sutra's.
Hierin formuleert hij het doel van yoga als het stilleggen van de wervelingen van de geest. Iyengar Yoga is gebaseerd op het werk van Patanjali.
Een andere belangrijke bron is uit 1200 na Chr.: Hatha Yoga Pradipika.
Toen B.K.S. Iyengar in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw beroemd werd, werd zijn yoga Hatha Yoga genoemd. In de loop van de tijd kwamen er zeer veel beoefenaars van Hatha Yoga. Lang niet allen werkten volgens de principes van Iyengar. Vandaar dat de beoefenaars van yoga volgens de uitgangspunten van Iyengar deze yoga als Iyengar Yoga gingen aanduiden.

iyengar

Wie is yogacharya B.K.S. Iyengar?

Yogacharya B.K.S. Iyengar werd in 1918 in India geboren. Hij is op zijn zestiende met yoga begonnen. Hij kreeg beroemde leerlingen, schreef door hen aangemoedigd het eerste yogaboek met foto's: Light on Yoga (1966).
In de vorige eeuw reisde Iyengar over de hele wereld en werd zelf zeer beroemd. Zo beroemd dat Time magazine hem koos tot een van de 100 invloedrijkste mensen van de twintigste eeuw en zo beroemd dat Iyengar Yoga een begrip werd en opgenomen in de Oxford Dictionary. Niet alleen B.K.S.Iyengar werd wereldberoemd, ook zijn dochter Geeta en zijn zoon Prashant. Beiden traden in de voetsporen van hun vader, die in 2014 overleed. Geeta overleed in december 2018.

Wat maakt Iyengar yoga anders?

Bij Iyengar Yoga ligt het accent in eerste instantie op de fysieke uitdaging. Door de systematische opbouw van de lessen worden de grondbeginselen van yoga geleerd en wordt de beoefenaar steeds opnieuw uitgedaagd tot meer precisie en moeilijker asana's (houdingen).
Naast de systematische opbouw en het geven van zeer nauwkeurige aanwijzingen, werken we in Iyengar Yoga met props (hulpmiddelen). We gebruiken blokken, stoelen, riemen, touwen, dekens en kussens om nog beter in een asana te staan, te zitten of te liggen. De leraar geeft niet alleen fysieke instructies, maar komt ook langs om de leerling in de houding te corrigeren. Door deze aanpak komt de geest tot rust en wordt de yogabeoefenaar mentaal sterker.

Wat zijn asana's?

Asana's zijn lichaamshoudingen. In Light on Yoga staan 200 asana's.
Deze houdingen worden onderverdeeld in:

  • staande houdingen
  • zittende houdingen
  • vooroverbuigingen
  • achteroverbuigingen
  • draaihoudingen
  • omgekeerde houdingen
  • liggende houdingen